Kontakt

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Mickiewicza 18

70-383 Szczecin

biuro@woprwz.pl

kurylczyk@woprwz.pl

tel/fax 91 425 27 78

691 856 742

NIP: 955-15-07-219, REGON: 000824907

Przyjmowanie interesantów w dniach:

poniedziałek – piątek – 8.00-16.00

Kontakt z Komisją Rewizyjną WOPR WZ

Piotr Wiszniewski – Przewodniczący KR

rewizyjna@wopr.szczecin.pl

Bank Pekao SA

VII O/Szczecin

Nr konta: 65 12401864 1111001017008856

Biuro Zachodniopomorskiego WOPR mieści się w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 18 (Budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)