Statut

Tekst jednolity Statutu WOPR WZ z dnia 14.06.2019

Statut_tekst_jednolity_2020_14_06_2019

Aktualny Statut WOPR WZ z dn. 04.02.2018r.

Statut WOPR WZ, walne Międzyzdroje 04_02_2018

W dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 18, odbędzie się Nadzwyczajny Walne Zebranie Delegatów WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt zmian statutu (tekst jednolity) znajduje się do pobrania na stronie internetowej WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

DO POBRANIA: statut WOPR WZ (projekt)

AKTUALIZACJA: projekt statutu z dn. 06-06-2019r.

Regulamin Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów – projekt regulamin Zjazdu (projekt)

Uchwała Zarządu w celu zwołania NZD: Uchwała 30_XI_19 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania