Raporty bezpieczeństwa

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami traktującymi o poziomie bezpieczeństwa wodnego na obszarach wodnych w województwie zachodniopomorskim na przestrzeni lat ubiegłych. Pozycje te redagowane były przy wsparciu finansowym i merytorycznym: Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Obejmują one stan bezpieczeństwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych w latach 2009-2015. W przypadku wykorzystania do celów niekomercyjnych przypominamy o konieczności podania autora i źródła. W przypadku chęci wykorzystania do celów komercyjnych, prosimy o kontakt z biurem WOPR WZ.

Raport 2009

Raport 2010

Raport 2011

Raport 2012

Raport 2013

Raport 2014

Raport 2015

Raport_2016

Raport 2017

Raport_2018

Raport_2019