Nabór na Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej WOPR WZ

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na stanowisko Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej WOPR WZ. Od osoby zajmującej stanowisko Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej WOPR WZ (PKS) oczekuje się: kierowania pracami Komisji Szkoleniowej WOPR WZ związanymi z procesem szkolenia ratowników i instruktorów, dostosowywanie dokumentacji do wymogów przepisów i zmieniającego się otoczenia; wypracowywania i prezentowania Zarządowi kierunków zmian programów szkoleniowych na stopnie ratownika wodnego, instruktora oraz szkoleń specjalistycznych; składania okresowych sprawozdań Zarządowi WOPR WZ o liczbie, rodzaju kursów i szkoleń oraz wydanych uprawnień i zaświadczeń.

Okres funkcjonowania na stanowisku PKS: maj 2021 – luty 2023

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Uprawnienia pedagogiczne w świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (z dn. 21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym),
 3. Posiadanie minimum 18-miesięczne doświadczenie szkoleniowe w ratownictwie wodnym, w tym udział w co najmniej: 2 szkoleniach na I moduł oraz 2 szkoleniach na II moduł oraz 2 szkoleniach na ratownika wodnego, potwierdzony w legitymacji WOPR,
 4. Posiadanie stopnia Starszy Ratownik WOPR/Starszy Ratownik Wodny,
 5. Posiadanie statusu członka WOPR WZ,
 6. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia instruktorów (w ratownictwie wodnym),

Dodatkowe atuty:

 1. Posiadanie doświadczenia w pracy w charakterze ratownika wodnego na kąpieliskach poza granicami Polski,
 2. Posiadanie stopnia Instruktora WOPR,
 3. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu innych szkoleń specjalistycznych WOPR, ukończenia szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego innych niż WOPR organizacji,
 4. Umiejętności komunikacyjne i autoprezentacji,
 5. Biegła znajomość środowiska MS Office.

 

Kandydaci zainteresowani objęciem funkcji PKS, spełniający powyższe kryteria proszeni są o wysłanie do dnia: 06 maja do godziny 14:00 swojej aplikacji na adres: szkolenia@woprwz.pl, dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz CV wraz z wykazem posiadanego doświadczenia.

Kandydatury zostaną przedstawione członkom Komisji Szkoleniowej WOPR WZ, która dokona wyboru spośród przesłanych kandydatur lub przeprowadzi przesłuchanie online.