Zapytanie ofertowe – dostawa silnika zaburtowego z osłoną na śrubę o mocy minimum 25KM – drugie zapytanie

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Przedmiot zapytania: zakup silnika zaburtowego z osłoną na śrubę o mocy minimum 25 KM na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 42111100-1 – Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi.

Uwaga: drugie zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2020r. roku, do godziny 09.30

Zapoznaj się ze szczegółami zamówienia i warunkami złożenia oferty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_silnik z osłoną na śrubę_II