Zapytanie ofertowe – sprzęt szkoleniowy Rescue Lab

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,

Zapytanie dotyczy:
I. 5 sztuk manekinów – tors, do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z oprogramowaniem.
II. Manekin – tors do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z głową do intubacji z oprogramowaniem – 1 sztuka.

Termin składania ofert: 03.04.2017 r. do godziny 12:00 w wersji elektronicznej lub osobiście w siedzibie WOPR WZ przy ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, pok. 011.

zapytanie ofertowe 2017 manekiny z oprogramowaniem

Zapytania i odpowiedzi:

zapytania i odpowiedzi – sprzęt szkoleniowy

Protokół z rozstrzygnięcia ofert:

rozstrzygnięcie ofert manekiny z oprogramowaniem