Zapytanie ofertowe – zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego silnika zaburtowego o mocy minimum 40 KM dla WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bezpieczeństwo wodne na obszarach wodnych” finansowanego ze środków budżetu Miasta Koszalin oraz z projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2020” finansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Przedmiot zapytania: zakup silnika zaburtowego minimum 40 KM na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 42111100-1 – Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2020r. roku, do godziny 09.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_silnik_min_40_km_web

Informacja o unieważnieniu postępowania:

unieważnienie postępowania – silnik 40 KM