Oświadczenie w sprawie statusu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na działania Zarządu Głównego WOPR w Warszawie względem WOPR Województwa Zachodniopomorskiego oraz publikacje w mediach, przesyłamy oświadczenie WOPR WZ z dn. 25.07.2017r. wraz z załącznikami.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że system bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim, koordynowany
przez naszą organizację funkcjonuje prawidłowo. Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, ponad 500 ratowników na obszarach wodnych i kilkanaście grup interwencyjnych działa w sposób nieprzerwany. WOPR WZ jest niezależnym stowarzyszeniem ratowników wodnych posiadającym zgodę MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego (nr 41/2013 z 30.12.2013 r.). Organizacja znajduje się obecnie w sporze z Zarządem Głównym WOPR w Warszawie.

Oświadczenie_25_07_2017+załączniki