Szkolenia Centralne WOPR w Tamie – 2024

W dniach:

8 czerwca 2024 r. (sobota) w Szczecinie

lub

9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Koszalinie

wszyscy Ratownicy Wodni / Starsi Ratownicy Wodni należący do naszej jednostki wojewódzkiej WOPR zainteresowani obyciem w tym roku szkolenia centralnego na stopień:

  • Starszy Ratownik Wodny

lub

  • Instruktor WOPR

mogą przystąpić do egzaminu weryfikującego na szkolenie centralne zgodnie z kartą kwalifikacyjną (warunek formalny).

Listę wszystkich wymogów formalnych do wzięcia udziału w szkoleniach można znaleźć na stronie 6 lub 8 pod linkiem (http://zgwopr.eu/…/Wzory_Kart_kwalifikacyjnych_na…).

Więcej informacji można uzyskać u Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej WOPR WZ – Grzegorza Szumilasa (koszalin@woprwz.pl)

Instruktorem przeprowadzającym egzamin weryfikujący w Szczecinie i Koszalinie będzie Maria Adamczyk – Instruktor WOPR nr 1239