Zapraszamy na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Szczecinie w dniach 02-03; 09-10; 16-17.03.2024r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Szczecinie.

Kurs trwa 66 godzin, muszą go przechodzić ratownicy (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR) jeżeli chcą pracować w charakterze ratownika na kąpielisku lub pływalni. Kurs odbędzie się w Szczecinie w dniach 02-03; 09-10; 16-17.03.2024r.
Cena kursu wraz z egzaminem dla członków WOPR Województwa Zachodniopomorskiego 1200 zł! Każdy kursant otrzymuje swoje materiały szkoleniowe.
Nie zwlekaj! Pierwsze 10 osób zapisanych na szkolenie otrzyma maseczkę do resuscytacji.
RECERTYFIKACJA
Osoby, którym kończy się ważność zaświadczenia KPP mogą podejść do samego egzaminu w dniu 17.03.2024r. Koszt egzaminu wynosi 150 zł.
Koszt jednodniowego kursu przygotowującego do egzaminu wynosi 150 zł. WOPR WZ zastrzega, że kurs przypominający odbędzie się tylko w przypadku zebrania 6 osobowej grupy chętnych.
Celem kursu jest przygotowanie ratowników WOPR do zdania egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dzięki naszemu kursowi oswoisz się z sytuacjami kryzysowymi i intensywnymi krwotokami– nasze pozoracje z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w 100% przygotują Cię do roli ratownika. Tyle sztucznej krwi, bandaży, gaz, czy możliwości do wykorzystania sprzętu z torby R1 najprawdopodobniej do tej pory jeszcze w Szczecinie nie było… Jako dodatek zostanie zaprezentowany automatyczny ssak z możliwością jego wykorzystania w poszczególnych scenariuszach.
Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
1. Organizacja szkolenia:
– szkolenie odbywa się w trybie weekendowym
– liczba godzin szkoleniowych: 66
– egzamin
2. Kadra kursu :
– Kadra medyczna wyznaczona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ratownictwa medycznego do nadzoru merytorycznego nad kursem. Liczba kursantów na jednego instruktora – 6
3. Uczestnicy szkolenia:
– członkowie WOPR
4. Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– ważna legitymacja członka WOPR,
– przesłanie wypełnionego  formularz_zgłoszenia_kpp-Aktualny-RODO na adres: szkolenia@woprwz.pl
– przesłanie kserokopii legitymacji ratowniczej, a dokładnie strony ze zdjęciem i datą wystawienia legitymacji (skan na adres: szkolenia@woprwz.pl)
– osoby, chcące wziąć udział w recertyfikacji – skan kończącego się zaświadczenia KPP oraz formularz_zgłoszenia_rec kpp-Aktualny-RODO
5. Wyposażenie indywidualne: dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych
6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.
7. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

8. Termin szkolenia:

02-03; 09-10; 16-17.03.2024r.
W trybie weekendowym kurs realizowany jest w godzinach 8.00 – 21.30.
9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: szkolenia@woprwz.pl
10. Koszt szkolenia obejmuje: koszt realizacji szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu i wynosi:
1 200,00 zł na osobę – członek WOPR płatne przelewem do 2 dnia przed rozpoczęciem szkolenia.
Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65 1240 1864 1111 0010 1700 8856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs.
11. Wystawianie rachunków
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego nie będąc czynnym płatnikiem podatku VAT wystawia rachunki – na podmiot/osobę który dokonał przelewu.
12. Miejsce szkolenia
Szczecin
12. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.
13. Ilość miejsc – max 12.
14. Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Zestaw 250 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi kliknij tutaj